Van Schaick Projectbegeleiding voorziet in de behoefte van allround begeleiding van infrastructurele projecten en heeft zich gespecialiseerd in verkeers- en omgevingsmanagement.

Zowel in de aanbestedings- als realisatiefase worden tijdens de verschillende stadia van het project steeds hogere eisen gesteld aan de minimalisatie van (verkeers)hinder(beleving), veiligheid en projectbeheersing.

Deze vraagstukken vragen om slimme en effectieve oplossingen.
Van Schaick Projectbegeleiding beschikt hiervoor over de juiste mensen, de kennis en de mentaliteit.